#Sever 1#Sever 2
Thằng anh mất nết đến ở nhờ cưỡng hiếp luôn em họ

Thằng anh mất nết đến ở nhờ cưỡng hiếp luôn em họ

Nội dung phim

Nó kêu nó đang nghèo và muốn ở nhờ nhà mình nhưng mình đã không ngờ được rằng trong chính con người nó lại có cái thú tính đến thế, nó đã khiến cho mình cảm giác rất buồn, lòng tốt của mình đã bị bỏ đi quá phí ấy các bạn ạ, chắc hẳn mỗi người có một cái nhìn khác nhau nwh mình đây chẳng hạn mình không thể nào chấp nhận được một con người như nó, mình không thể nào chấp nhận được những gì mà nó đưa lại cho mình và cuộc đời mình có lẽ điều ấy là cái điều sai lầm nhất mà mình có được thứ ấy cũng khá là khó hiểu với bản thân mình ấy các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A